Zabavení léků pro nemocnici v Kosovské Mitrovici Tisk

Čtvrtek, 22.května 2014Kancelář pro Kosovo a Metochii odsoudila zabavení kamionu s léky a požaduje od vedení v Prištině, aby byl kamion propuštěn do Zdravotního střediska v severní Mitrovici.

Kancelář pro KaM žádá od mezinárodního společenství okamžitou reakci tak, aby se léky dostali k pacientům.

“Je zcela jasné, že jde o svévoli prištinských úřadů, která má za cíl zabránit léčbu pacientů srbské národnosti, 

a·hrozí vyvolání humanitární katastrofy, vzhledem k tomu, že se jedná o léky nezbytné pro transfuzi a·analýzu krve.”

Ředitel nemocnice v Kosovské Mitrovici Dr. Milan Ivanović prohlásil, že je chirurgický, operační a program transfuze krve v této nemocnici ohrožen, neboť kosovská celní správa před několika dny zabavila léky nezbytné pro léčbu pacientů.

Ivanović upřesnil, že se jedná o 150 lahví albuminu a reagence pro transfuzi, bez kterých určité analýzy krve nelze provádět. „Toto není poprvé, že se léky zabavují, a úmyslem kosovských institucí je ztížit a znemožnit léčení srbských pacientů na severu, jak to udělali i v ostatních částech KaM“ uvedl Ivanović

Osoba pověřená pro styk s Prištinou Dejan Pavićević, který navštívil nemocnici v Kosovské Mitrovici, řekl, že v Bruselu bylo dohodnuto, že zásobování léky má probíhat bez překážek, a že se zavádějí opatření k vytvoření podmínek pro normální fingování nemocnice.

„Toto je otázka, která se poprvé řeší systémově, a jsou zapojeny Ministerstvo zdravotnictví a Státní fond pro zdravotní pojištění, aby bylo umožněno bezproblémové zásobování zdravotních zařízení na KaM”, řekl Pavićević.

Kosovská celní služba před několika dny zabavila léky v hodnotě přibližně milion dinárů a odvezla je do jižní části Kosovské Mitrovice. Dodavateli byl odebrán občanský průkaz a bylo sděleno, že má zaplati údajný celní přestupek ve výši 2800 EUR, a že léky budou zabaveny.

 

- - -

Zdroj://www.radiokim.net/

www.radiokim.net/

překlad vh